Internet uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Malware
Malware staat voor Malicious Software en is een verzamelnaam voor alle opzettelijk kwaadaardige vormen van software.
Domeinnaam
Een domeinnaam is een unieke naam op het internet en bestaat uit twee delen: de naam en de domeinextensie. Een voorbeeld van een domeinnaam is 'uitgelegd.nl'. Elke website op het internet is te bereiken via een IP-adres, maar omdat IP-adressen nogal lastig te onthouden zijn, zijn domeinnnamen in het leven geroepen. Als je een domeinnaam of URL in je adresbalk typt zoekt je browser het IP-adres op dat bij de domeinnaam hoort en word je daar naartoe gebracht. Dit gebeurt allemaal razendsnel in de achtergrond en merk je helemaal niks van.
HTTPS
HTTPS staat voor HyperText Transfer Protocol Secure en is een versleutelde uitbreiding van HTTP. HTTPS wordt gebruikt voor veilige communicatie via een computernetwerk. HTTPS wordt met name gebruikt voor internet. Bij HTTPS wordt het communicatieprotocol versleuteld met Transport Layer Security (TLS) of voorheen Secure Sockets Layer (SSL). Het protocol wordt daarom ook wel HTTP over TLS of HTTP over SSL genoemd.
Browser
Een browser, ook wel internetbrowser of webbrowser genoemd, is een programma waarmee je internetpagina's kunt bekijken. De bekendste browsers zijn Google Chrome, Safari, Microsoft Edge en Opera.
HTTP
HTTP staat voor HyperText Transfer Protocol.

Recent beantwoorde vragen